Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland

comfortabel & veilig vervoer

Nood aan ziekenvervoer?
09 377 74 44 of vraag hier aan
 

Disclaimer

Wie deze website bezoekt of gebruikt, gaat ermee akkoord dat hij door deze algemene voorwaarden gebonden is. Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland behoudt zich het recht voor informatie gelijk wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of te schrappen.

1. Definitie en toegang tot de algemene voorwaarden

Met de ‘website’ wordt deze website bedoeld (www.vzmeeklo.be), zoals uitgegeven(zie voor meer informatie, de rubriek: ‘Uitgever van de website’). Sommige delen of pagina’s van de website kunnen specifieke algemene voorwaarden bevatten die deze bepalingen aanvullen. In geval van tegenspraak hebben de specifieke algemene voorwaarden voorrang boven deze algemene voorwaarden voor de delen of pagina’s van de website waarop ze betrekking hebben.

De website kan ook links naar andere websites bevatten die derden publiceren. Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud of de wettelijkheid van de op die websites beschikbare informatie.

Het feit een link naar een derde website te creëren of toe te laten dat een derde op zijn website een link opneemt die naar deze website verwijst, betekent niet dat Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland op welke wijze ook de door deze derde website aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

2. Inhoud van de website

De website bevat enerzijds een openbaar gedeelte en anderzijds een gedeelte met private inhoud.

Het openbaar gedeelte bevat algemene informatie over de diensten en updates van Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland en is toegankelijk voor al wie deze informatie wenst te verkrijgen.

Het private gedeelte is voorbehouden voor de houders van een login en een wachtwoord waarmee ze toegang hebben tot het CMS.

3. Uitgever van de website

De uitgever van de website is Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland

Heilig Grafstraat 10
9900 Eeklo

4. Verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud

Ntriga.Agency heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd. Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland kan echter niet de juistheid van alle informatie op haar website garanderen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materieel op deze website worden door de intellectuele eigendomsrechten beschermd die aan Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland of aan de andere entiteiten toebehoren waarmee Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland een licentie voor het gebruik ervan heeft getekend. Onder voorbehoud mag u deze website gebruiken, de informatie raadplegen en kopiëren is verboden tenzij schriftelijke toestemming door één van bestuurders.

6. Toepasbaar recht en bevoegde rechtscolleges

In geval van conflict betreffende de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht toepasbaar en zijn alleen de hoven en rechtbanken van Gent met afdeling Brugge bevoegd.

GEBRUIK EN BEWARING VAN DE GEGEVENS

Bij elk bezoek aan onze website bewaart onze webserver alleen de volgende informatie: uw IP-adres, de informatie die u ons vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld uw postadres, telefoonnummer, e-mailadres…). De gegevens die u ons op deze website bezorgt, in het kader van een inschrijving op  het contactformulier, de nieuwsbrief van Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland, worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van de evoluties op vlak van commerciële aanbiedingen, en updates binnen de onderneming. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen met uitzondering van de bedrijven waar de bestuurders van Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland aandeelhouder zijn.

Zo u ons uw e-mailadres bezorgt bij uw inschrijving op de Ntriga.Agency nieuwsbrief wordt dat adres enkel gebruikt om uw inschrijving te beheren (meer bepaald om uw inschrijving te bevestigen, om u op de hoogte te houden van de evoluties en aanbiedingen binnen de onderneming.…).

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING OF SCHRAPPING VAN UW GEGEVENS

U geniet gelijk wanneer het recht na te gaan over welke gegevens wij over u beschikken evenals het recht ze te verbeteren, bij te werken of te schrappen van de Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland nieuwsbrief.

VEILIGHEID

Wanneer we uw gegevens op onze website ontvangen, maken wij steeds gebruik van de coderingstechnologieën die als de industriële normen binnen de IT-sector worden erkend. We hebben alle passende beveiligingsmaatregelen getroffen om u te beschermen tegen het verlies, het misbruik of het wijzigen van de informatie die we op onze website ontvangen.

Hoe kunt u onze onderneming contacteren in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

Wenst u te reageren op een van de bovenstaande praktijken, dan kunt u contact met ons opnemen:

via e-mail: info@vzmeeklo.be
per brief naar bovenstaand adres
telefonisch: +32 9 377 74 44

Bezorgt u ons uw postadres via de website of via sociale media, dan krijgt u enkel de informatie die u hebt gevraagd, op het adres dat u ons zult hebben bezorgd.

Bent u van mening dat onze website ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals beschreven, niet in acht neemt, dan kunt u contact opnemen met het Comité van Toezicht  – de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – tel.: 02/274.48.00 – commission@privacycommission.be)

GEBRUIK VAN COOKIES

Door deze website te bezoeken, gaat u er automatisch mee akkoord dat Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland cookies op uw pc installeert waarmee zij informatie kan verzamelen over de manier waarop u deze website gebruikt.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein bestand dat in uw pc wordt geplaatst en beheerd door de website die het cookie heeft geïnstalleerd. Cookies maken het mogelijk uw pc onmiddellijk te herkennen bij uw volgende bezoek aan dezelfde website.

Dankzij het gebruik van cookies kan de website tijdelijk informatie opslaan met betrekking tot de bezoekers van deze website en hun bezoeken. Per bezoek kunnen verschillende soorten cookies worden gebruikt.

WAARTOE DIENEN COOKIES?

Cookies maken het mogelijk het bezoek aan de website te personaliseren, bijvoorbeeld:

  • door de relevante navigatieparameters te tonen;
  • door de voorkeuren van de bezoekers te onthouden;
  • door de ervaring van de gebruiker van de website algemeen te verbeteren.

Waarom gebruikt Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland cookies?

Het gebruik van cookies door Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland is beperkt tot de volgende doelstellingen:

  • Het gebruik van de website vergemakkelijken (onder nadere vermijden dat dezelfde gegevens telkens opnieuw moeten worden ingevuld, bijvoorbeeld bij de toegangscontrole).
  • De manier analyseren waarop de bezoekers de website gebruiken. Het cookie registreert in geen geval welke informatie een individuele bezoeker gebruikt of afdrukt.
  • Het doel bestaat erin statistische informatie te verzamelen om de werking van de website te kunnen optimaliseren.

Via de parameters van uw browser kunt u cookies weigeren en aldus hun installatie op uw harde schijf voorkomen. In dit geval kan Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland de optimale werking van de website niet onder alle omstandigheden garanderen.